9 เรื่องที่ต้องรู้และควรทำ สำหรับเด็กในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

0
2049
asian girl smiling on brickwork background with coffee cup in red


มีงานวิจัยมากมายชี้ว่า ในวัยอนุบาลและประถม การบ้าน ไม่ได้ทำให้เด็กได้คะแนนหรือมีผลการเรียนดีขึ้น และอาจทำให้เด็กมีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียน มีผลลัพธ์ชัดเจนในประเทศที่ไม่ได้ให้การบ้านมากมาย แต่กลับทำคะแนนสอบมาตรฐานได้ในระดับสูง

เมื่อเรียนมาทั้งวันที่โรงเรียนแล้ว เวลากลับมาบ้านก็ควรเป็นเวลาให้เด็กได้พัฒนาตัวเองด้านอื่น
การบริหารจัดการเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะชีวิตมีหลากหลายด้านที่ต้องจัดสรรเวลาเพื่อพัฒนาทุกด้านของชีวิต
ด้านการงาน สำหรับเด็กคือการเรียน การค้นหาตัวตน สิ่งที่ตัวเองรักและถนัด พัฒนาอุปนิสัย
ด้านร่างกาย สุขภาพอาหารออกกำลังกาย
ด้านครอบครัว ความสัมพันธ์ อารมณ์ การเงิน จิตวิญญาณ (spiritual)

9 เรื่องที่ต้องรู้และควรทำ สำหรับเด็กในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน

  1. หลังเลิกเรียน ควรเป็นช่วงเวลาให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย อาจเป็นการเล่น ออกกำลังกาย
  2. ช่วงเวลาของการปลดปล่อยเด็กจากคำสั่ง เพราะเด็กถูกบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทั้งวันแล้ว
  3. ช่วงเวลาของการเล่น
  4. เวลาของการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เน้นเพื่อความสุข ความสนุก
  5. ช่วงเวลาอิสระเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ
  6. ช่วงหยุดพัก
  7. ช่วงเวลาของพ่อแม่ และของครอบครัว
  8. เวลาของการเรียนรู้โลกภายนอก อยู่กับธรรมชาติ
  9. นอนหลับพักผ่อน

เพราะทุกด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมด เช่น ถ้าสุขภาพ อารมณ์ไม่ดี มีปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์กับครอบครัว คนรอบตัวกับเพื่อนก็ส่งผลไปถึงเรื่องการเรียนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here