4 ประโยชน์ต่อลูกเมื่อเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว

0
2102
Close-up portrait of sweet newborn baby breastfeeding. Young mother holding her baby on her arms feeding. Happy motherhood concept, indoors shot

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า นมแม่ เป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารก การเลี้ยงด้วยนมแม่มีผลดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ น้ำนมแม่เป็นสารอาหารที่จำเพาะ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่จึงเป็นปัจจัยสำคัญในระยะเริ่มต้นของการมีชีวิต ในการส่งเสริมสุขภาพทารกให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้เติบโตและมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ป้องกันการเกิดโรคที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด เช่น โรคท้องร่วง ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ นอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย 

4 ประโยชน์ต่อลูกเมื่อเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว ดังนี้
อ้างอิง : Kramer et al., 2008; Ladomenouet al., 2010; WHO, 2010

  1. น้ำนมแม่มีสารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของลูก
    นอกจากนี้ยังมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงร้อยละ 87 จึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำภายหลังการให้นมเพิ่มอีก(Alden, 2006)
  2. ระดับสติปัญญาดี ทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่จะมีการเจริญเติบโต และเพิ่มขนาดเซลล์สมองอย่างเหมาะสม มีสาระสำคัญ ต่อการพัฒนาการของสมองซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของสมองและการเรียนรู้ เด็กที่ได้รับน้ำนมแม่จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญา การรับรู้ การมองเห็น การใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างจากทารกที่ได้รับนมผสม กล่าวคือ มีพัฒนาการ และพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาที่ดีกว่า และพบว่า ลูกที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวจะมีระดับสติปัญญาสูง (Lauwers & Swisher, 2005) และมีผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของลูก (Alden, 2006)
  3. มีสารต่อต้านเชื้อโรคและสารภูมิคุ้มกันโรคที่ช่วยมีภูมิคุ้มกันโรคขณะที่ทารกยังสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อย ทำให้ทารกสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ทารกที่ได้รับน้ำนมวัวตั้งแต่แรกเกิดมีความเสี่ยงต่อการถูกกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อโปรตีนในนมวัว ร่างกายจะสร้าง IgG, IgM และ IgE ขึ้นมาตอบสนองให้เกิดอาการภูมิแพ้ โปรตีนในน้ำนมเป็นโปรตีนที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ในลูก (Johnsons, 2008) กล่าวได้ว่า การได้รับนมแม่นับเป็นการป้องกันเบื้องต้นของการเกิดภาวะภูมิแพ้ในเด็ก (ภาสุรี แสงศุภวานิช, 2546)
  4. ลดการเกิดโรคอ้วนในทารก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบได้บ่อยมากขึ้น ซึ่งการให้นมผสมอาจทำให้ทารกได้รับนมมากเกินความต้องการจากการเตรียมไม่ถูกสัดส่วน และทารกที่กินนมแม่จะควบคุมการกินนมได้ด้วยตัวเองในเวลาที่หิว (สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, 2546)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here