4 รูปธรรมของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในสังคมไทย

0
1493

ความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ
วัฒนธรรมความเป็นเพศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ที่แสดงออกมาในรูปของประเพณี ความเชื่อ การเลี้ยงดู ศาสนา ครอบครัว ระบบทุนนิยม การศึกษา สื่อและการโฆษณา วรรณกรรม ระบบสาธารณสุข ระบบศาล/ตุลาการ กฏหมาย เป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความรุนแรงต่อผู้หญิง ท้ังมองเห็นได้ชัดเจน และที่มองไม่เห็น

4 รูปธรรมของความรุนแรง ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในสังคมไทย ได้แก่ 

 1. ในมิติเรื่องเพศ ผู้หญิงไม่สามารถเป็นฝ่ายเริ่มในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเลือกคู่หรือแต่งงาน หากผู้หญิงไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศผู้หญิงจะเป็นฝ่ายผิดและถูกลงโทษหนักกว่า เช่น
  • หญิงถูกข่มขืนหรือท้องขณะไม่พร้อม จะถูกซํ้าเติมจากครอบครัว ถูกไล่ออกจากโรงเรียนต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง
  • ผู้หญิงม่ายคบผู้ชายหลายคน ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงสำส่อน
  • ใช้เรื่องเพศมาเป็นเครื่องต่อรอง เช่น การอัดคลิปส่งต่อประจาน แบลคเมล์
  • ภรรยาต้องร่วมเพศกับสามีแม้ไม่พร้อม
  • ถูกหลอกให้มีเพศสัมพันธ์โดยอ้างความรัก
  • ถูกลวนลามทางเพศ ถูกอนาจารในครอบครัว ที่ทํางาน ทั้งทาง สายตา และคําพูด รับภาระและความเสี่ยงในการคุมกำเนิด สื่อใช้ร่างกายของผู้หญิงเป็นสินค้าโฆษณา เหล้า แอลกอฮอล์ สถานบันเทิง เป็นต้น

2. ไม่มีสิทธิตัดสินใจ ค่าจ้างและโอกาสในการเลื่อนขั้นไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย

3. ภิกษุณีและนักบวชหญิงไม่ได้รับการยอมรับ บางอาชีพถูกสงวนไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น การตีความที่ผิดของวงการศาสนา เช่น ผู้หญิงเป็นมารของศาสนา 

4. วงการตลาดนำค่านิยมของสังคมมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้หญิงเกิดการบริโภค/ใช้บริการ เช่น การทำศัลยกรรมความงาม การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here