ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิดฟรี

0
538
เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกคุมกำเนิด
ด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
ทุกสิทธิ์สุขภาพ ฟรี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 ที่ผ่านมา
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมระบบ 30 บาท

 

โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. โทร.1330 ซึ่งการใช้วิธีคุมกำเนิดด้วย ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิด นั้น มีระยะเวลาการคุมกำเนิดได้นาน 3ปี และ 5ปี และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here