10 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันให้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

0
534

 

10 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 
และการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว
ไข้หวัดใหญ่นั้นอันตรายอย่างไร มาทําความรู้จักกันดีกว่า…
 1. ไข้หวัดใหญ่ อาจอันตรายถึงชีวิต
  ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  สามารถแพร่กระจาย และติดต่อได้ง่ายทําาให้ลูกน้อยและคนในครอบครัวเจ็บป่วย
  จนอาจต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และทําให้เสียชีวิตได้
  ในสหรัฐอเมริกาไข้หวัดใหญ่ทําาให้เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึงปีละ 20,000 คน
 2. ไข้หวัดใหญ่ติดต่อง่ายสุดๆ 
  เพียงแค่ได้รับละอองฝอยซึ่งมีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ปนจากการไอหรือจามของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  หรือบางครั้งลูกอาจติดไข้หวัดใหญ่จากการเอามือไปหยิบจับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่
  แล้วมาสัมผัสกับ ปาก จมูก หรือตาของตัวเอง
  ผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ตั้งแต่หนึ่งวันก่อนมีอาการ ไปจนถึง 5-7วัน
  ดังนั้น ลูกน้อยที่เล่นและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้มาก
 3. เจ็บนิด ป่วยหน่อย…อย่าวางใจ
  ไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก เด็กเล็กและเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด
  โรคทางระบบประสาท โรคปอด โรค
  หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคตับ โรคไต ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  เป็นกลุ่ม
  เสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดความเจ็บป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่
  ดังนั้น แม้ลูกรักจะ
  มีอาการเล็กน้อยก็อย่าวางใจ ควรรีบพาไปพบแพทย์
 4. จดจำอาการสำคัญไว้ให้ดีๆ 
  อาการของไข้หวัดใหญ่คือ มีไข้ ไข้อาจขึ้นสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส
  ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล คัดจมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
  หนาวสั่น อ่อนเพลีย
  บางครั้งอาจคลื่นไส้อาเจียนอาการมักรุนแรงและเป็น
  นานกว่าหวัดธรรมดา
 5. ลูกป่วย ช่วยอย่างไรดี ?
  รอช้าไม่ได้… หากลูกน้อยอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า 2 ปี หรือมีโรคประจำตัว
  และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบพาไปพบแพทย์ 
  เพราะเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยง
  ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ซึ่งอาจอันตราย
  ถึงชีวิตได้

  แต่หากลูกอายุมากกว่า 5 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
  อาจบรรเทาอาการ
  เบื้องต้นด้วยการเช็ดตัวเพื่อลดไข้
  ให้ลูกนอนพักผ่อน และดื่มน้ำ
  มากๆ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
 6. อาการแบบนี้อันตราย ต้องรีบไปพบแพทย์
  แม้แต่เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อน ก็มีโอกาสที่จะป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่ หากลูกรักมีอาการดังต่อไปนี้ อย่ารอช้า…ให้รีบพาไปพบแพทย์  – งอแงมาก หรือซึม
         – ปัสสาวะน้อยลง
         – อาเจียนรุนแรง
         – หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก
         – อาการของไข้หวัดใหญ่ดีขึ้นแล้ว แต่กลับมามีไข้ขึ้นอีกและไอมากขึ้น
         – มีโรคประจำตัว (เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ปอบหืด หรือเบาหวาน) และมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
 7. ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  การให้ลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวท่านเองได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด ประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับ
  เชื้อที่ได้รับว่าตรง
  กับเชื้อที่อยู่ในวัคซีนหรือไม่ และยังขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
  และอย่างไรก็ตามวัคซีน
  สามารถลดอัตราป่วยและตายได้

  อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันเด็กทารกจากไข้หวัดใหญ่ คือ การฉีดวัคซีนในคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถถป้องกันทารกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่ง 2-3 เดือนหลังคลอด
 8. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มีความปลอดภัย
  องค์การอนามัยโลก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย

  อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่ทุกช่วงวัยป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน เพราะเป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วัคซีนถูกผลิตขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด วัคซีนไข้หวัดใหญ่หลายล้านโด้ส (dose) ถูกใช้ทั่วโลก โดยมีข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัย
 9. วัคซีนนี้ ควรฉีดทุกปีจริงๆ 
  เนื่องจากสายพันธ์ุเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดจะแตกต่างกันไปทุกปี การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่คาดว่าจะระบาดในช่วงปีนั้น ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในแต่ละปีจึงเหมาะที่จะป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สำหรับปีใดปีหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ภูมิคุ้มกันโรคจากการฉีดวัคซีนจะลดต่ำลงตามธรรมชาติหลัง
  จาก 6-12 เดือนไปแล้ว องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
 10. เทคนิคสำคัญป้องกันการแพร่เชื้อ
  นอกจากให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ทุกปีแล้ว ควรสอน
  ให้ลูกรู้จักวิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโรค นั่นคือปิดปากเวลาไอหรือ
  จามด้วยกระดาษทิชชู่ และทิ้งกระดาษเมื่อใช้เสร็จ ไม่อยู่ใกล้ชิดและใช้ของร่วมกับ
  ผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือขยี้ตา หรือเอานิ้วเข้าปาก และคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่น
  ทำความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่นลูก
การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่

 

ที่มา : ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 
 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here