ผลกระทบของSocial media

0
24408

โลกทุกวันนี้เป็นโลกดิจิทัล ทุกคนต้องใช้เทคโนโลยี ในด้านจิตวิทยามีนักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาและสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ว่ามีผลดีหรือ ผลเสียอย่างไรต่อผู้ใช้ในประเทศต่างๆ
มีข้อมูลที่น่าสนใจ และพบว่าโซเชียลมีเดีย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ดังนี้

 1. ชาวสหรัฐอเมริกาเสพติดโซเชียลมีเดีย (Social media is addictive) พบว่า 63 % ของชาวอเมริกัน ล็อคออนเฟสบุคเป็นประจำทุกวัน และพบว่า 40 % ล็อคออนมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละวัน คนที่มาใช้เฟสบุค ต่างมีวัตถุประสงค์และเหตุผลมากมายหลายหลากในการมาใช้พื้นที่นี้ บ้างก็เพื่อการผ่อนคลาย ลดความเบื่อหน่าย ความสับสนในใจ

  การกด “Like” และการคอมเม้นท์เป็นการเสริมแรง ทางบวกในการโพสต์ข้อความ และเป็นการยากที่จะทำให้หยุดโพสต์ และนักวิจัยได้ทำ แบบประเมินการติดเฟสบุค หรือไม่ (The Berge Facebook Addiction Scale.)

 2. โซเชียลมีเดีย มีผลทำให้ผู้คนเกิดการเปรียบเทียบชีวิตของตนกับผู้อื่น การโพสต์เหตุการณ์ เรื่องราวบนเฟสบุค เพื่อแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง ไปเที่ยวไหน ทำอะไร กับใคร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของตนกับคนอื่น ในบางคนการได้รับข่าวสารเหล่านี้ ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ

  จากการสำรวจจากผู้ใช้โซเชียล มีเดียในอังกฤษ (2012) พบว่า 53% ยอมรับว่า โซเชียล มีเดียทำให้พฤติกรรมของตนเปลี่ยนไป และ 51% บอกว่า ตนมีพฤติกรรมเชิงลบ เพราะความเชื่อมั่นในตนเองลดลง พวกเขารู้สึกว่าเป็นการไม่ยุติธรรมในการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

 3. โซเชียลมีเดีย ทำให้เวลาในการพักผ่อนน้อยลง จากการวิจัยที่อังกฤษ พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่า เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจของตนน้อยลง
 4. โซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดการคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น (cyberbullying) การคุกคามทางไซเบอร์ ควรเป็นประเด็นที่ควรตระหนักโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น มีองค์กรที่ชื่อ Enough is Enough ที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต สำรวจพบว่า วัยรุ่น 95% พบเห็นการ คุกคามทางโชเชียล มีเดีย และ 33 % เคยเป็นผู้ถูกคุกคามทางไซเบอร์
 5. โซเชียลมีเดีย มีผลทำให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดและสุรามากขึ้น พบว่า70 % เด็กอายุ12-17 ปีที่เสพยาเสพติด ใช้โซเชียลมีเดีย และ 40 % ยอมรับว่า เห็นภาพการใช้ยาเสพติดจากโซเชียลมีเดียและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
 6. โซเชียลมีเดีย ทำให้คนที่ใช้ไร้ความสุขได้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เก็บข้อมูลจากผู้ใช้เฟสบุคว่า มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ของผู้ใช้อย่างไร พบว่า ผู้ใช้เฟสบุค มากมีความสุขน้อยกว่าคนที่ใช้เฟสบุคน้อย และความพึงพอใจในชีวิตต่ำ
 7. โซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดความกลัวว่าจะตกยุค หรืออีกเป็นที่รู้จักกันว่าFOMO (Fear of missing out) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่กลัวว่า จะพลาดจากข่าว กดดันให้ต้องแชร์และติดตามคนอื่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น และแชร์ทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ขาดความมั่นใจหลังจากใช้แอพพลิเคชั่น Pinterest เพราะรู้สึกว่า ฝีมือ ความประณีต เชี่ยวชาญหรือความคิดสร้างสรรค์ไม่มากพอ เฟสบุคหรือทวีตเตอร์ทำให้คนที่ใช้รู้สึกว่าเขาไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่เฉลียวฉลาดได้เช่นกัน
 8. โซเชียลมีเดีย ทำให้คนทำงานหลายอย่างและทำงานไม่สำเร็จสักงาน ขณะที่เปิดบนจอคอมพิวเตอร์ มีกี่หน้าต่างที่เปิดไว้ และหนึ่งในนั้น คือโซเชียลมีเดีย จากการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถของสมองคน พบว่า ความสามารถของสมองคน ไม่สามารถจะโฟกัสเรื่อง 2 เรื่องในเวลาเดียวกันได้ สมองของเราต้องแบ่งไปสนใจอีกสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ทำงานไม่สำเร็จ ข้อแนะนำ คือให้ปิดทวีตเตอร์หรือเฟสบุคเสียก่อน จะช่วยให้ทำงานได้สำเร็จ เพียงแต่ควรเลือกว่า จะทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะล็อคออนโซเชียลมีเดีย

  มาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าการใช้โชเชียลมีเดียนั้น มีแต่ด้านลบเท่านั้นหรือ

 9. โซเชียลมีเดีย ทำให้มีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้น คุณจะมีเพื่อนมากขึ้น ได้รู้จัก สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของสังคมทั่วโลกมีเพื่อนที่อยูในทุกมุมโลก โซเชี่ยลมีเดีย มีผลต่อจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การรักษาสัมพันธภาพกับคนอื่นไว้ การมีช่องทางติดต่อคนสำคัญในชีวิต

  มีการศึกษาพบว่าประโยชน์ของโซเชี่ยลมีเดีย ทำให้คนที่มีความรู้สึกมีปมด้อย มีความนับถือในตนต่ำ ได้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย ในการสร้างความผูกพันกับคนอื่น ๆ และช่วยยกความรู้สึกที่ต่ำต้อย หดหู่ ซึมเศร้าของพวกเขาขึ้นมา

 10. โซเชียลมีเดีย ช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมให้ผู้คน จากการนำเสนองานวิจัย ในงานครบรอบ 119 ปี ของ American Psychological Association พบว่า วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวได้ประโยชน์ในด้านทักษะทางสังคมจากโซเชียลมีเดีย เพราะคนที่ขี้อายจะรู้สึกว่าตนเอง มีความปลอดภัย เมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน รู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกผ่านทางโชเชียลมีเดีย Dr. Larry D. Rosen กล่าวว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งดีต่อเด็กวัยรุ่น ที่ได้แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไปยังผู้อื่น

ความจริงโซเชียลมีเดีย ยังมีด้านดีๆอีกมาก ถ้าใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับรูปแบบชีวิตตามความจำเป็น โซเชียลมีเดีย ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิต

——————————-

แปลและเรียบเรียงจาก
TOP 10 WAYS SOCIAL MEDIA AFFECTS OUR MENTAL HEALTH

http://degreed.com/blog/top-10-ways-social-media-affects-mental-health/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here