นอนละเมอ มีกี่แบบ

0
1017

การนอนละเมอแบ่งเป็นกี่แบบ

ประเภทของการนอนละเมอนั้น ส่วนใหญ่จะแบ่งตามระยะการนอนหลับที่เกิดการละเมอ
โดยระยะการนอนหลับจะแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะใหญ่ด้วยกัน

ซึ่งระยะต่างๆนี้จะเกิดขึ้นสลับกันไปในแต่ละคืน

ระยะการนอนหลับแรกเรียกว่า NREM Sleep (non-rapideye movement sleep)
และระยะการนอนหลับที่สอง เรียกว่า REM Sleep (rapid eye movement sleep)
ระยะNREM เป็นระยะที่เกี่ยวกับการหลับที่จะลึกลงไปเรื่อยๆ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ตั้งแต่หลับตื้นไปจนถึงหลับลึก ส่วนระยะREM เป็นระยะที่กล้ามเนื้อต่างๆ
ของร่างกายแทบจะหยุดการทํางานกันหมดยกเว้น หัวใจกะบังลมเพื่อการหายใจ
กล้ามเนื้อตา และกล้ามเนื้อเรียบ เช่น หลอดเลือดและสําไส้

ความฝันที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวจะเกิดในระยะREM
การนอนหลับของเราจะเริ่มด้วยระยะNREM ก่อนแล้วจึงเกิดระยะREM สลับกันไปเรื่อยๆ

โดยในครึ่งคืนแรกมักจะเป็นระยะNREM เป็นส่วนใหญ่ส่วนครึ่งคืนหลังมักจะเป็นระยะREM
ดังนั้นเราจึงมักจะพบว่าเราฝันบ่อยตอนเช้ามืด โดยการละเมอถ้าเกิดในช่วง NREM
เราจะเจอลักษณะการนอนละเมอที่เป็นรูปแบบของอาการสับสน
ฝันร้ายการเดินละเมอได้แต่ถ้าการละเมอเกิดในช่วง REM
เราจะเจอการนอนละเมอที่เป็นรูปแบบการนอนละเมอตกเตียง
หรือนอนละเมอทําร้ายคนที่นอนข้างๆได้ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here