การใช้ยานอนหลับ จะยิ่งทำให้เรื่องราวต่างๆ แย่ลงจริงหรือ

0
686

การใช้ยานอนหลับจะยิ่งทําให้เรื่องต่างๆ แย่ลงจริงหรือ

แน่นอนที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
การใช้ยานอนหลับเป็นระยะเวลานานๆ จะก่อให้เกิดปัญหาการติดยา
คือ ไม่สามารถหยุดยาได้ และต้องใช้ขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อจะให้ตัวเองนอนหลับได้
โดยการใช้ยานอนหลับเป็นระยะเวลานานๆ นี้
จะทําให้วงจรการนอนหลับของเราเปลี่ยนแปลงไป
และเกิดปัญหาการนอนไม่หลับตามมา

ซึ่งในช่วงแรกๆของการใช้ยานอนหลับ อาจช่วยทําให้การนอนหลับนั้นดีขึ้นได้
แต่ในระยะยาวแล้วจะทําให้เกิดปัญหาโดยเมื่อหยุดยานอนหลับ

ก็จะทําให้มีอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงตามมาได้
อาจไม่สามารถหลับได้ทั้งคืนเลย เป็นเวลาหลายคืนติดกัน
และอาจมีอาการฝันร้ายร่วมด้วย

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวนําไปสู่การกลับไปใช้ยานอนหลับใหม่
เป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ยานอนหลับก็ยังมีประโยชน์ และที่ใช้อยู่บ้าง
เช่น ช่วยการนอนไม่หลับ ที่เกิดจากความเครียด และวิตกกังวลในช่วงแรกๆ

ดังนั้น ไม่ควรใช้ยานอนหลับติดต่อกันทุกคืนนานเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป
หากมีปัญหาเรื่องการใช้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่องควรปรึกษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here