สาเหตุของการนอนไม่หลับ

0
504

ภาวะนอนไม่หลับมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

ปัจจุบับเราพบว่า มีสาเหตุการนอนไม่หลับมากกว่า 40 สาเหตุ โดยแบ่งเป็นสาเหตุหลักๆได้ 2 สาเหตุคือ

ประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่มีอาการนอนไม่หลับ
มีสาเหตุทางด้านจิตใจ และโรคทางจิตเวช ความเครียด วิตกกังวล
การปรับตัว โรคซึมเศร้า การเรียนรู้ในลักษณะที่เกิดอาการกลัวการนอนว่าจะหลับหรือไม่หลับต่างๆ เหล่านี้
เป็นเรื่องปลีกย่อยที่พบได้บ่อย

ส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ จะพบว่ามีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางด้านร่างกาย
ตัวอย่างความผิดปกติที่พบได้บ่อยเช่น

  1. ปัญหาการหายใจระหว่างหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
  2. การกระตุกของขาหรือแขนในระหว่างหลับที่จะรบกวนการนอน
  3. การใช้ยานอนหลับมากเกินไปหรือการดื่มแอลกอฮอล์
  4. อาการปวดตามร่างกายเช่น ปวดตามข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ
  5.  ปัญหาทางกระเพาะอาหารเช่น มีการไหลย้อนกลับของน้ําในกระเพาะขึ้นไปในหลอดอาหาร
    ทําให้มีอาการแสบบริเวณหลอดอาหารในขณะที่นอนหลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here