วงจรการนอนหลับเป็นอย่างไร

0
1251

วงจรการนอนหลับเป็นอย่างไร

วงจรการนอนหลับจะแบ่งออกได้เป็น 2 วงจรด้วยกัน เกิดขึ้นสลับกันไปในแต่ละคืน

วงจรแรกเรียกว่าNREM Sleep (non-rapid eye movement sleep)
และวงจรที่สอง เรียกว่า REM Sleep (rapid eye movementsleep)

วงจร NREM เป็นวงจรที่เกี่ยวกับการหลับที่จะลึกลงไปเรื่อยๆ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่หลับตื้นไปจนถึงหลับลึก

ส่วนวงจร REM เป็นวงจรที่กล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายแทบจะหยุดการทํางานกันหมด
ยกเว้น หัวใจ กะบังลม เพื่อการหายใจ กล้ามเนื้อตา และกล้ามเนื้อเรียบ
เช่น หลอดเลือด และลําไส้ ความฝันที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวจะเกิดในวงจร REM

การนอนหลับของเราจะเริ่มด้วยวงจร NREM ก่อนแล้วจึงเกิดวงจร REM สลับกันไปเรื่อยๆ
โดยในครึ่งคืนแรกมักจะเป็นวงจร NREM เป็นส่วนใหญ่ส่วนครึ่งคืนหลังมักจะเป็น REM
ดังนั้นเราจึงมักจะพบว่าเราฝันบ่อยตอนเช้ามืด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here