สูบบุหรี่ในบ้าน ใครได้รับผลกระทบ

0
1368

สูบบุหรี่ในบ้าน ใครได้รับผลกระทบ (คำตอบคือ ทุกคน !!)

การสูบบุหรี่ในบ้าน นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้สูบเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด ทั้งด้านพฤติกรรมและการสร้างโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการสร้างพฤติกรรมและตัวอย่างให้เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา

“สารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่ที่ไม่ได้สูบโดยตรง มากกว่าส่วนที่ผ่านบุหรี่เข้าสู่ปาก
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ มีโอกาสได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ มากกว่าผู้สูบ 2-5 เท่า”


“ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสารพิษ 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง
เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง รวมทั้งมะเร็ง 12 ชนิด แต่ละคนที่สูบจะอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ปี”

โทษของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ควันบุหรี่มือหนึ่ง : ควันที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง
  2. ควันบุหรี่มือสอง : ควันที่ผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษ
  3. ควันบุหรี่มือสาม : ควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื้อผ้า และวัตถุอื่นๆ ทำให้สารพิษเกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น

มีผลการวิจัยที่ระบุว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวซึ่งสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่ จะทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มปอด เช่น ปอดอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบมากถึง 4.3 เท่าของเด็กปกติ ส่วนเด็กที่ได้รับควันบุหรี่นอกบ้านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มปอด 3.4 เท่าของเด็กปกติ

อีกทั้งการสำรวจผู้ปกครองที่พาเด็กมาตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.2559 จำนวน 1,022  ครอบครัว โดยร้อยละ 96 ของเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่บ้าน พบว่าร้อยละ 45.6 หรือ 456 ครอบครัวมีสมาชิกที่สูบบุหรี่ ในจำนวนนี้ 101 ครอบครัวหรือ 21.5%  สูบในบ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย พบว่าเด็กที่อาศัยในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่เป็นหวัดเจ็บคอบ่อย 268 คน เทียบกับ 205 คนในบ้านที่ไม่มีคนสูบบุหรี่และมีอาการหอบเหนื่อยต้องพ่นยา 96 คน ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ เทียบกับ 53  คนในบ้านที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ เด็กที่อาศัยในบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่ เกิดการเจ็บป่วยมากกว่าเด็กในบ้านที่ไม่มีการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

เมื่อไม่เห็นประโยชน์อันใดจากการสูบบุหรี่ เราจะเลิกบุหรี่ได้ไหม เพื่อคืนสุขภาพที่ดีขึ้นให้ตัวเอง ครอบครัว สร้างสังคมให้น่าอยู่ มีเงินเหลือ และมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here